Prof. Dr. Ali AKÇAY danışmanlığına başvuranlar başvuru esnasında, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamındaki Onay Metnini” ad-soyad bilgileri ile birlikte imzalamak sureti ile kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olacaklardır. İnternet sitemizden, doktor takvimi sitesinden ve diğer sosyal medya araçlarından randevu alınması halinde, internet sitemizin kullanıcıları ve/veya diğer kişisel veri paylaşan kişiler, kişisel /veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içi/dışı aktarılmasına yasal düzenlenmenin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.

Kişisel veriler bakımından gerekli izinler verilmediği takdirde, kişisel verilerin paylaşımı suretiyle verilebilecek ve hizmet alınan kişi veya şirketler ile kuruluşlardan hizmet alınamaması suretiyle hizmetin kısmen veya tamamen sunulamayacağı, başka bir anlatımla “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin kısmen veya tamamen sunulamayacağı önemle dikkate alınmalıdır. Zira, istinası durumlar saklı kalmak kaydı ile, “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için kişisel verilerin temin edilmesinin, işlenmesinin ve aktarımının gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. Kişisel verilerin temin edilmesine, işlenmesine ve/veya aktarıma dair gerekli onayın verilmemesi nedeni ile “kişisel veri işleme amaçlarında” belirtilen hizmetlerin sunulamamasından dolayı Prof. Dr. Ali AKÇAY hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve Prof. Dr. Ali AKÇAY’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Prof. Dr. Ali AKÇAY tarafından hazırlanan kişisel verilerimin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini okudum, anladım. Yasadan kaynaklanan haklarımı biliyorum. Prof. Dr. Ali AKÇAY tarafından hazırlanan aydınlatma metnini ve işbu onay formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan yukarıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

Okudum, anladım, gereğinin yapılmasını arz ederim.