Hipertansiyon

Hipertansiyon Tanı ve Tedavi Sınırı Kadınlarda Farklı Olmalıdır

Hipertansiyon Kadın

Hipertansiyon Tanı ve Tedavi: Hipertansiyon hayatın otuzlu ve kırklı yaşlarından başlayarak erişkin yaş gruplarının neredeyse tamamını etkilemektedir. Uzun dönemde başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere böbrek, beyin ve göz gibi her organa kalıcı zararlar vermektedir. Akut yükselmelerinde ise bilhassa beyin faaliyetlerini bozarak entelektüel yönümüzü kısıtlamakta, baş ağrısı, algı bozukluğu ve beyinde sislenme gibi belirtilerle günlük yaşamımızı etkilemektedir.

Hipertansiyon Tanı ve Tedavi

Hipertansiyon tanı ve tedavi tanısını koymak çok kolaydır. Basit bir tansiyon aleti ile seri ölçümlerde kan basıncı 130/80 mmhg üzerinde seyrederse hipertansiyon tanısı konulur. Burada dikkati çeken unsur bu değerin kadın ve erkek hastalar için aynı kabul edilmesidir. Ancak hepimizin çok iyi bildiği gibi hipertansiyonu olmayan bayanların özellikle yirmili ve otuzlu yaşlarda kan basıncı erkeklere göre belirgin olarak düşüktür. Yani onların normali budur. Çoğu kadında kan basıncı 80-90/50-60 mmhg ölçülürken, erkeklerde 110-120/70-80 mmhg ölçmekteyiz. Bu durumda üst sınırı 130/80 mmhg düzeyini kabul ederek hipertansiyon tanısı alan bir bayan daha fazla tansiyon yüküne maruz kalmaktadır.

Kadınlarda Hipertansiyon Riski

Bu tezi destekleyen çok yeni yapılmış yaklaşık altmış bin hasta sayılı ortalama 10 yıl takipli bir araştırmada hipertansiyonu olan kadınların erkeklere göre daha düşük tansiyon değerlerinde bile yüksek kalp-damar hastalığı riski taşıdığı saptandı. Kadınlardaki özellikle büyük (sistolik) tansiyon düzeylerinin erkeklerden farklı olarak daha düşük tansiyon düzeylerinde bile ölüm riskini artırdığı gösterildi. Erkeklerde sistolik kan basıncı 160 mmhg üstüne çıktığında artan ölüm riski, kadınlarda 130 mmhg düzeylerinde ortaya çıkmaktadır.

Bunun nedeni bizim kadın hastalarımıza klasik hipertansiyon tanı sınırından dolayı daha geç tanı koymamız ve tedavi hedefini yüksek tutmamız olabilir. Kan basıncı erkeklere göre daha düşük düzeylerde yaşama başlayan bayanlarda hipertansiyon daha erken başlamakta ve organlara zarar vermektedir. Kadınlar için daha düşük tarafta ayrı bir hipertansiyon tanı sınırı belirlemek gerektiğini düşünüyorum. Yani kadınlarda hipertansiyon tanısı için 130/80 mmhg düzeyini beklemek komplikasyon riskini artırmaktadır.

Yüksek Tansiyon

Sonuç olarak, kadınlar yüksek tansiyona daha duyarlıdır ve tansiyon düzeylerini daha etkili bir şekilde hedef değerlere indirmek gerekiyor.

draliakcay-com Hakkında

Otuz yılı bulan hekimlik tecrübesi ışığında, yılların dahiliye (iç hastalıkları) uzmanlığının vermiş olduğu, vücudumuzun tüm hastalıklarına olan genel hakimiyet doğrultusunda nefroloji (böbrek hastalıkları) ve romatizmal hastalık alanlarında Ankara’da hizmet vermektedir. Akut Böbrek Yetmezliği Ailevi Akdeniz Ateşi Bacaklarda Şişlik (Ödem) Böbreğin Damarsal Hastalıkları Böbrek ve Yan Ağrısı Böbrek Biyopsisi Böbrek Atardamarı Tıkanıklığı Böbrek İltihabı Böbrek Kisti Böbrek Nakli Böbrek, Üreter ve Mesane Taşı Böbrek Yetmezliği

İlgili İçerikler