Hipertansiyon

Alkol Alımının Kan Basıncı Düzeylerine Etkisi

Alkol Tüketimi ve Kan Basıncı

Alkol tüketimi kan basıncını artırabilir. Ancak düşük miktarlardaki alkol alımının kan basıncı üzerine etkisi tam olarak bilinmemektedir. Yeni bir çalışmada sağlıklı erişkinlerde alkol alımı ve kan basıncı arasındaki ilişki üzerine uzun takip süreli sonuçlar yayımlanmıştır.

Yaklaşık yirmi bin kişi ortalama 5 yıl boyunca takip edilmiştir. En düşük miktardaki alkol alımı ile sistolik ve diyastolik kan basınçlarında anlamlı olarak pozitif doğrusal bir ilişki saptanmıştır. Günlük 12 ya da 48 gram alkol tüketenlerde, hiç alkol tüketmeyen bireylerle karşılaştırıldığında ortalama sistolik kan basıncı 1.25 ve 4.9 mmHg daha yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde diyastolik kan basıncı düzeyleri de 1.14 ve 3.1 mmHg daha yüksekti.

Sonuç olarak, alkol tüketimi ile kan basıncı yüksekliği arasında direkt ve doğrusal bir ilişki bulunmaktadır.

Originally published31 Jul 2023 https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.21224Hypertension.

draliakcay-com Hakkında

Otuz yılı bulan hekimlik tecrübesi ışığında, yılların dahiliye (iç hastalıkları) uzmanlığının vermiş olduğu, vücudumuzun tüm hastalıklarına olan genel hakimiyet doğrultusunda nefroloji (böbrek hastalıkları) ve romatizmal hastalık alanlarında Ankara’da hizmet vermektedir. Akut Böbrek Yetmezliği Ailevi Akdeniz Ateşi Bacaklarda Şişlik (Ödem) Böbreğin Damarsal Hastalıkları Böbrek ve Yan Ağrısı Böbrek Biyopsisi Böbrek Atardamarı Tıkanıklığı Böbrek İltihabı Böbrek Kisti Böbrek Nakli Böbrek, Üreter ve Mesane Taşı Böbrek Yetmezliği